Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
[awatar]
Nysa PWSZ
Rodzaj: Uczelnie PWSZ
Telefon: +48 77 40 91 166
Województwo: opolskie
Powiat: nyski
Adres: ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
E-mail: oin@pwsz.nysa.pl

BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI

poniedziałek - piątek       8.30 – 15.30
• przerwa (codziennie)  13.00 – 13.15
sobota zjazdowa*            9.00 – 15.00
• przerwa                         11.00 – 12.00
niedziela nieczynne

 * czynne w soboty zjazdowe - zjazdy dla wszystkich kierunków studiów nies­tacj­onar­nych­
nieczynne w soboty zjazdowe - dodatkowe zjazdy dla niektórych kierunków i specjalności studiów nies­tacj­onar­nych­

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

ikonka2.jpg
Informujemy, że w dniach 8-15 maja 2018 r. obchodzimy coroczny Tydzień Bibliotek. W tym roku akcja przebiega pod hasłem "(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA".

W ramach Tygodnia Bibliotek ogłaszamy akcje:

Amnestia dla dłużników

Biblioteka ogłasza amnestię w dniach 8-15 maja 2018 r. Osoby, które w tym czasie przyjdą oddać książki, nie będą musiały uiścić opłaty za nieterminowy zwrot (nie dotyczy osób do których został wysłany monit).

Darmowe książki

Informujemy, że w Bibliotecznym Centrum Obsługi (pomieszczenie 301) wystawione będą książki (regał) - FREE BOOKS - do wzięcia dla osób zainteresowanych (bez żadnych opłat).

Z A P R A S Z A M Y

ikonka2.jpg ikonka2
jpg, 8 KiB, 80x80
Komentarze (0)

emeraldinsight.png

Baza Emerald Insight oferuje dostęp do 13 kolekcji tematycznych elektronicznych wersji czasopism naukowych m.in. z zakresu:

ekonomii, finansów i księgowości, biznesu i zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, opieką zdrowotną, informacją i wiedzą, nier­ucho­mośc­iami­ oraz środowiskiem, edukacji, inżynierii, zdrowia i polityki społecznej, marketingu, logistyki, socjologii, turystyki i transportu. Serwis zapewnia dostęp do recenzowanych artykułów z ponad 300 czasopism.

Wejście do bazy

www.emeraldinsight.com

Dostęp testowy jest aktywny do 18.05.2018 r.

Zapraszamy do korzystania!

Więcej: www.biblioteka.pwsz.nysa.pl

emeraldinsight.png emeraldinsight
png, 16 KiB, 373x74
Komentarze (0)

ebscohost.png

Zapraszamy do zapoznania się z bazą danych zawierającą pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

Wejście do bazy

search.ebscohost.com

Baza jest dostępna pod powyższymi adresami lub na platformie EBSCO:

search.ebscohost.com

Zapraszamy do korzystania!

Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

ebscohost.png ebscohost
png, 7 KiB, 424x119
Komentarze (0)

belt_and_road.png
Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka PWSZ w Nysie otrzymała do 4 maja 2018 r. otwarty dostęp testowy do bazy The Belt and Road Initiative Reference Source.

Baza The Belt and Road Initiative Reference Source zawiera dane na temat krajów zrzeszonych w chińskim projekcie Nowy Jedwabny Szlak. Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Inicjatywa umożliwia rozwój gospodarczy regionu. One Road Reference Source zawiera informacje, które pozwolą na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką projektu i możliwościami jakie przynosi. Baza zawiera 370 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych. Baza posiada w zasobach ponad 5000 czasopism pełnotekstowych.

Wejście do bazy:

search.ebscohost.com

Dostęp testowy jest aktywny do 04.05.2018 r.

Baza jest dostępna pod powyższym adresem lub na platformie EBSCO:

search.ebscohost.com

Zapraszamy do korzystania!

Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

belt_and_road.png belt_and_road
png, 68 KiB, 469x136
Komentarze (0)

ebscohost.png
Uprzejmie Informujemy, że dostępy testowe do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate zostały przedłużone do dnia 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.

Bazy zostały udostępnione na platformie EBSCOhost uczelni. Dostępne są lokalnie z komputerów na terenie instytucji oraz zdalnie z komputerów domowych z wykorzystaniem poniższych linków:

Ultimate1.png
Academic Search Ultimate

Wejście do bazy:

search.ebscohost.com

Ultimate3.png

Business Source Ultimate

Wejście do bazy:

search.ebscohost.com

Dostęp testowy jest aktywny do 31.05.2018 r.

Bazy są dostępne pod powyższymi adresami lub na platformie EBSCO:

search.ebscohost.com

Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

Ultimate1.png Ultimate1
png, 346 KiB, 800x181
Ultimate3.png Ultimate3
png, 352 KiB, 1024x250
ebscohost.png ebscohost
png, 7 KiB, 424x119
Komentarze (0)

Zapraszamy do testowania baz Ultimate na platformie EBSCO, na której mają Państwo dostęp do 5 najo­bsze­rnie­jszy­ch, najbardziej wyko­rzys­tywa­nych­, wiel­odzi­edzi­nowy­ch, pełnotekstowych baz naukowych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Bazy zawierają tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym.

Bazy do których Biblioteka uzyskała dostęp to:

Ultimate1.png

 • Academic Search Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza w rozszerzonej wersji ULTIMATE z serii Academic Search. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w światowej perspektywie.

  Ultimate2.png

 • Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1,350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1,101 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

  Ultimate3.png

 • Business Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnych tematów w biznesie z szerszej perspektywy. Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Oprócz czasopism pełnotekstowych Business Source Ultimate zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi prze­dsię­bior­cami­ i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Business Source Ultimate zawiera około 3.500 czasopism pełnotekstowych, ponad 2.100 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo, około 1.100 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science, ponad 60.000 filmów Associated Press oraz przeglądy firm ponad 1,1 miliona firm z różnych branż.

  Ultimate4.png

 • Humanities Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezk­onku­renc­yjna­ zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.658 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.306 czasopism recenzowanych naukowo i 701 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek, musicale, opery, scenariusze sztuk i inne.

  Ultimate5.png

 • Sociology Source Ultimate jest najo­bsze­rnie­jszą­ bazą z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Stanowi nieocenione źródło wiadomości na temat socjologii i nauk pokrewnych niezbędne podczas studiów nad wszystkimi aspektami ludzkich zachowań i rodzajów przez interakcje społeczne. Tematyka bazy obejmuje m.in: zachowania odbiegające od normy, dyskryminację, rozwój ekonomiczny, studia etniczne, związki rodzinne, tożsamość płciową, migracje, wzrost populacji, rozwarstwienie ekonomiczne, religię, ruchy społeczne, uzależnienia i wiele innych. Baza zawiera 1.072 czasopism pełnotekstowych, w tym 1.009 czasopism recenzowanych naukowo i około 600 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science a także obszerną kolekcję książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Dodatkowo baza Sociology Source Ultimate zawiera ponad 26.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Dostęp testowy jest aktywny do 09.03.2018 r.
Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

Ultimate1.png Ultimate1
png, 346 KiB, 800x181
Ultimate3.png Ultimate3
png, 352 KiB, 1024x250
Ultimate4.png Ultimate4
png, 489 KiB, 1024x250
Ultimate5.png Ultimate5
png, 416 KiB, 1024x250
Ultimate2.png Ultimate2
png, 237 KiB, 1024x250
Komentarze (0)

Od 1 grudnia 2017 roku ulega zmianie system biblioteczno-informacyjny PWSZ w Nysie. Reorganizacja obejmuje Czytelnię, Wypożyczalnię Miejscową i Międ­zybi­blio­tecz­ną oraz Ośrodek Informacji Naukowej. Agendy te zostają przekształcone w BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI (pomieszczenie 301) oraz PRACOWNIE BIBLIOTECZNE (pomieszczenie 305).

BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI czynne w godzinach:

Poniedziałek-piątek         8:30-15:30
Przerwa (codziennie)     13:00-13:15
oraz
Sobota zjazdowa              9:00-15:00
Przerwa                           11:00-12:00

Zapraszamy.

Komentarze (0)

Zapraszamy do testowania platformy ScienceMag, na której mają Państwo dostęp do 6 czasopism wydawanych przez American Association for the Advancement of Science.

AAAS jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się rozwojem nauki i dbającą o to aby jak najlepiej służyła ludziom. Od 1880 roku wydaje tygodnik Science.

Czasopismo Science jest udostępniane w ramach Licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji.

Z przyjemnością informujemy, że od 28 listopada do 22 grudnia 2017 r. Biblioteka PWSZ w Nysie oferuje także dostęp testowy do czasopism:

 • Science Signaling;
 • Science Translational Medicine;
 • Science Advances;
 • Science Immunology;
 • Science Robotics.
  AAAC

Dostęp testowy jest aktywny do 22.12.2017 r.
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

indeks.jpg indeks
jpg, 8 KiB, 374x135
Komentarze (0)

Baza RILM Abstracts with Full Text (RAFT) powstała w czerwcu 2016 r. Pełnotekstowa wersja bazy RILM Abstracts of Music Literature obejmuje pełną zawartość bazy bibl­iogr­afic­znej­ RILM oraz 200 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video.

Najważniejsze czasopisma zawarte w bazie to m.in: American Music Research Center Journal, Research and Issues in Music Education (RIME), Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki, Recherches sur la musique française classique, Rivista di analisi e teoria musicale, Kieler Beiträge zur Film­musi­kfor­schu­ng, Canadian Music Therapy Association Journal, Music archaeological bulletin/Bulletin d'archéologie musicale. Neue Zeitschrift für Musik, Journal of Film Music i wiele innych.

Baza jest podstawowym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

RILM baner.png

Dostęp testowy jest aktywny do 20.01.2018 r.

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

RILM baner.png RILM baner
png, 205 KiB, 708x176
Komentarze (0)

AVON.png

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Academic Video Online: Premium wydawnictwa Alexander Street. Jest ona największą bazą mult­idys­cypl­inar­ną filmów edukacyjnych.

Zawiera ponad 62 000 filmów, z czego ponad 17 000 to filmy unikatowe, dostępne wyłącznie w tej kolekcji. AVON to nie tylko wykłady znanych wykładowców, to również wiadomości, filmy dokumentalne oraz nagrania archiwalne.

Zakres tematyczny AVON obejmuje:
* nauki ścisłe;
* literatura;
* historia;
* antropologia;
* psychologia, psychiatria i terapia;
* moda;
* ekonomia i biznes;
* pielęgniarstwo;
* edukacja;
* film dokumentalny;
* film fabularny;
* medycyna, zdrowie;
* inżynieria;
* historia;
* muzyka i taniec;
* wiadomości ze świata;
* teatr i dramat;
* prawo karne;
* i wiele więcej…

W bazie znajdują się pomocne dla użytkowników narzędzia takie jak:

 • ponad 14 000 segmentów edukacyjnych ułatwia instruktorom znajdowanie i integrację określonych treści wideo w klasie i pomaga użytkownikom szybciej trafić do szukanej treści. Każdy segment jest w pełni przeszukiwalny. Dostępny jest również abstrakt, co przyspiesza ocenę źródła;
 • przeszukiwalne transkrypty – dostępne przy większości filmów;
 • funkcjonalność przycinania plików. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć, opisywać i udostępniać pliki wideo i playlisty oraz umieszczać je w witrynach zewnętrznych;
 • stałe adresy URL. Wszystkie pliki wideo, klipy i playlisty można zamieszczać na stałych adresach URL, co ułatwia integrację z dowolnym systemem zarządzania;
 • odtwarzacz jakości HD – filmy dostępne są w wysokiej rozdzielczości.

Dostęp testowy jest aktywny do 16 grudnia 2017 r.
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

AVON.png AVON
png, 8 KiB, 328x129
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6
s23714
s16595
s21160
daniluk1991
s20777
s19759
s21021
s20908
s20845
Sylwia.Nowakowska
s20829
studentka_93
s20649
s21014
maciejw_1991
s20642

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo