Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
[awatar]
Nysa PWSZ
Rodzaj: Uczelnie PWSZ
Telefon: +48 77 40 91 166
Województwo: opolskie
Powiat: nyski
Adres: ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
E-mail: oin@pwsz.nysa.pl

BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI

poniedziałek - piątek       8.30 – 15.30
• przerwa (codziennie)  13.00 – 13.15
sobota zjazdowa*            9.00 – 15.00
• przerwa                         11.00 – 12.00
niedziela nieczynne

 * czynne w soboty zjazdowe - zjazdy dla wszystkich kierunków studiów nies­tacj­onar­nych­
nieczynne w soboty zjazdowe - dodatkowe zjazdy dla niektórych kierunków i specjalności studiów nies­tacj­onar­nych­

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

Zapraszamy do testowania baz Ultimate na platformie EBSCO, na której mają Państwo dostęp do 5 najo­bsze­rnie­jszy­ch, najbardziej wyko­rzys­tywa­nych­, wiel­odzi­edzi­nowy­ch, pełnotekstowych baz naukowych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Bazy zawierają tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym.

Bazy do których Biblioteka uzyskała dostęp to:

Ultimate1.png

 • Academic Search Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza w rozszerzonej wersji ULTIMATE z serii Academic Search. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w światowej perspektywie.

  Ultimate2.png

 • Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1,350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1,101 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

  Ultimate3.png

 • Business Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnych tematów w biznesie z szerszej perspektywy. Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Oprócz czasopism pełnotekstowych Business Source Ultimate zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi prze­dsię­bior­cami­ i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Business Source Ultimate zawiera około 3.500 czasopism pełnotekstowych, ponad 2.100 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo, około 1.100 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science, ponad 60.000 filmów Associated Press oraz przeglądy firm ponad 1,1 miliona firm z różnych branż.

  Ultimate4.png

 • Humanities Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezk­onku­renc­yjna­ zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.658 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.306 czasopism recenzowanych naukowo i 701 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek, musicale, opery, scenariusze sztuk i inne.

  Ultimate5.png

 • Sociology Source Ultimate jest najo­bsze­rnie­jszą­ bazą z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Stanowi nieocenione źródło wiadomości na temat socjologii i nauk pokrewnych niezbędne podczas studiów nad wszystkimi aspektami ludzkich zachowań i rodzajów przez interakcje społeczne. Tematyka bazy obejmuje m.in: zachowania odbiegające od normy, dyskryminację, rozwój ekonomiczny, studia etniczne, związki rodzinne, tożsamość płciową, migracje, wzrost populacji, rozwarstwienie ekonomiczne, religię, ruchy społeczne, uzależnienia i wiele innych. Baza zawiera 1.072 czasopism pełnotekstowych, w tym 1.009 czasopism recenzowanych naukowo i około 600 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science a także obszerną kolekcję książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Dodatkowo baza Sociology Source Ultimate zawiera ponad 26.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Dostęp testowy jest aktywny do 09.03.2018 r.
Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

Ultimate1.png Ultimate1
png, 346 KiB, 800x181
Ultimate3.png Ultimate3
png, 352 KiB, 1024x250
Ultimate4.png Ultimate4
png, 489 KiB, 1024x250
Ultimate5.png Ultimate5
png, 416 KiB, 1024x250
Ultimate2.png Ultimate2
png, 237 KiB, 1024x250
Komentarze (0)

Od 1 grudnia 2017 roku ulega zmianie system biblioteczno-informacyjny PWSZ w Nysie. Reorganizacja obejmuje Czytelnię, Wypożyczalnię Miejscową i Międ­zybi­blio­tecz­ną oraz Ośrodek Informacji Naukowej. Agendy te zostają przekształcone w BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI (pomieszczenie 301) oraz PRACOWNIE BIBLIOTECZNE (pomieszczenie 305).

BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI czynne w godzinach:

Poniedziałek-piątek         8:30-15:30
Przerwa (codziennie)     13:00-13:15
oraz
Sobota zjazdowa              9:00-15:00
Przerwa                           11:00-12:00

Zapraszamy.

Komentarze (0)

Zapraszamy do testowania platformy ScienceMag, na której mają Państwo dostęp do 6 czasopism wydawanych przez American Association for the Advancement of Science.

AAAS jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się rozwojem nauki i dbającą o to aby jak najlepiej służyła ludziom. Od 1880 roku wydaje tygodnik Science.

Czasopismo Science jest udostępniane w ramach Licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji.

Z przyjemnością informujemy, że od 28 listopada do 22 grudnia 2017 r. Biblioteka PWSZ w Nysie oferuje także dostęp testowy do czasopism:

 • Science Signaling;
 • Science Translational Medicine;
 • Science Advances;
 • Science Immunology;
 • Science Robotics.
  AAAC

Dostęp testowy jest aktywny do 22.12.2017 r.
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

indeks.jpg indeks
jpg, 8 KiB, 374x135
Komentarze (0)

Baza RILM Abstracts with Full Text (RAFT) powstała w czerwcu 2016 r. Pełnotekstowa wersja bazy RILM Abstracts of Music Literature obejmuje pełną zawartość bazy bibl­iogr­afic­znej­ RILM oraz 200 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video.

Najważniejsze czasopisma zawarte w bazie to m.in: American Music Research Center Journal, Research and Issues in Music Education (RIME), Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki, Recherches sur la musique française classique, Rivista di analisi e teoria musicale, Kieler Beiträge zur Film­musi­kfor­schu­ng, Canadian Music Therapy Association Journal, Music archaeological bulletin/Bulletin d'archéologie musicale. Neue Zeitschrift für Musik, Journal of Film Music i wiele innych.

Baza jest podstawowym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

RILM baner.png

Dostęp testowy jest aktywny do 20.01.2018 r.

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

RILM baner.png RILM baner
png, 205 KiB, 708x176
Komentarze (0)

AVON.png

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Academic Video Online: Premium wydawnictwa Alexander Street. Jest ona największą bazą mult­idys­cypl­inar­ną filmów edukacyjnych.

Zawiera ponad 62 000 filmów, z czego ponad 17 000 to filmy unikatowe, dostępne wyłącznie w tej kolekcji. AVON to nie tylko wykłady znanych wykładowców, to również wiadomości, filmy dokumentalne oraz nagrania archiwalne.

Zakres tematyczny AVON obejmuje:
* nauki ścisłe;
* literatura;
* historia;
* antropologia;
* psychologia, psychiatria i terapia;
* moda;
* ekonomia i biznes;
* pielęgniarstwo;
* edukacja;
* film dokumentalny;
* film fabularny;
* medycyna, zdrowie;
* inżynieria;
* historia;
* muzyka i taniec;
* wiadomości ze świata;
* teatr i dramat;
* prawo karne;
* i wiele więcej…

W bazie znajdują się pomocne dla użytkowników narzędzia takie jak:

 • ponad 14 000 segmentów edukacyjnych ułatwia instruktorom znajdowanie i integrację określonych treści wideo w klasie i pomaga użytkownikom szybciej trafić do szukanej treści. Każdy segment jest w pełni przeszukiwalny. Dostępny jest również abstrakt, co przyspiesza ocenę źródła;
 • przeszukiwalne transkrypty – dostępne przy większości filmów;
 • funkcjonalność przycinania plików. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć, opisywać i udostępniać pliki wideo i playlisty oraz umieszczać je w witrynach zewnętrznych;
 • stałe adresy URL. Wszystkie pliki wideo, klipy i playlisty można zamieszczać na stałych adresach URL, co ułatwia integrację z dowolnym systemem zarządzania;
 • odtwarzacz jakości HD – filmy dostępne są w wysokiej rozdzielczości.

Dostęp testowy jest aktywny do 16 grudnia 2017 r.
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

AVON.png AVON
png, 8 KiB, 328x129
Komentarze (0)

Jama-network - Kopia.png

Zapraszamy do testowania platformy The JAMA Network, gdzie mają Państwo dostęp do 12 czasopism wydawanych przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne.

American Medical Association już od 1883 roku poprzez czasopismo Journal of American Medical Association (JAMA) prezentuje przełomowe dla medycyny badania, informacje i komentarze. Obecnie JAMA Network Journals obejmuje kolekcję 12 czasopism poświęconych różnym działom medycyny:

 • JAMA (Journal of American Medical Association);
 • JAMA Internal Medicine;
 • JAMA Facial Plastic Surgery;
 • JAMA Ophthalmology;
 • JAMA Otolaryngology;
 • JAMA Pediatrics;
 • JAMA Psychiatry;
 • JAMA Surgery;
 • JAMA Dermatology;
 • JAMA Neurology;
 • JAMA Oncology (wydawane od 2015 roku);
 • JAMA Cardiology (wydawane od 2016 roku).

Dostęp testowy jest aktywny do 01.12.2017 r.
Zapraszamy do korzystania!
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

Jama-network - Kopia.png Jama-network - Kopia
png, 7 KiB, 295x50
Komentarze (0)

arcadian_logo.png

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami The Arcadian Library dostępnymi na platformie Arcadian Library Online.

Jest to wyjątkowa, prywatna biblioteka, prezentująca relacje, które od wieków wiążą Zachód z cywilizacją Morza Śródziemnego. Zgromadzone przez Bibliotekę kolekcje obejmują wiele tematów takich jak: podróże, eksplorację, materiały związane z Imperium Osmańskim i jego relacjami z Europą, historię, archeologię, religię, kaligrafię, język czy literaturę. Kluczowe miejsce wśród dziedzin wiedzy w Bibliotece zajmuje nauka i medycyna Bliskiego Wschodu.

bibl_akad.png

Platforma Arcadian Library Online prezentuje bogactwo Arcadian Library w formie cyfrowej. W zbiorach znajdują się manuskrypty, inkunabuły, drukowane książki i monografie. Kolekcja prezentuje wkład wcze­snoa­rabs­kich­ i perskich naukowców, lekarzy, myślicieli, ich tłumaczenie oraz odbiór i wpływy w Europie.

Dostęp testowy jest aktywny do 30.11.2017 r.

Zapraszamy do korzystania!

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

arcadian_logo.png arcadian_logo
png, 10 KiB, 164x90
bibl_akad.png bibl_akad
png, 1.1 MiB, 1200x400
Komentarze (0)

oxford_LOGO.jpg

Zapraszamy do testowania czasopism wydawnictwa Oxford University Press. OUP oferuje Państwu dostęp do jednych z najczęściej cytowanych, recenzowanych czasopism z dziedzin nauk matematycznych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycznych, co jest potwierdzone między innymi ich wysokimi wskaźnikami Impact Factor.

Studenci oraz pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, mogą korzystać z darmowego dostępu testowego do pełnego pakietu Full Collection ponad 300 czasopism Oxford University Press, w skład którego wchodzą kolekcje:
* Medicine (około 100 tytułów);
* Life Sciences (około 70 tytułów);
* Humanities (około 70 tytułów);
* Social Sciences (około 70 tytułów);
* Mathematics and Physical Sciences (około 30 tytułów);
* Law (około 40 tytułów).

Dostęp testowy jest aktywny do 03.11.2017 r.
Zapraszamy do korzystania!
więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

oxford_LOGO.jpg oxford_LOGO
jpg, 11 KiB, 100x108
Komentarze (0)

bto_artykul.jpg

Zapraszamy do testowania bazy Building Types Online przygotowanej przez wydawnictwo De Gruyter. Baza opiera się na wiedzy i wysokiej randze międzynarodowej wydawnictwa Birkhäuser.

Building Types Online to:
* innowacyjne i kompleksowe źródło informacji dla nauki i praktyki projektowania arch­itek­toni­czne­go,
* duża międzynarodowa kolekcja współczesnych budynków: budownictwo mieszkaniowe, szkoły, biblioteki, budynki biurowe, muzea, obiekty sakralne, kompleksy przemysłowe i inne typy budynków,
* wysokiej jakości rysunki arch­itek­toni­czne­, wykonane w skali i dostępne do pobrania,
* bardzo elastyczne i szczegółowe opcje wyszukiwania m.in.: pełny tekst, architekt, rodzaje budynków, kraj, autor, kontekst miejski.

Baza danych zawiera treści z 12 publikacji wydawnictwa Birkhäuser i składa się z ponad 850 studiów przypadków i ponad 120 artykułów na temat konkretnych aspektów projektu budowlanego. W sumie baza zawiera ok. 1800 zdjęć i 3500 planów.

czasopisma BUILDING TYPES ONLINE.png

Dostęp testowy jest aktywny do 26.06.2017 r.

Zapraszamy do korzystania!

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

bto_artykul.jpg bto_artykul
jpg, 29 KiB, 150x212
czasopisma BUILDING TYPES ONLINE.png czasopisma BUILDING TYPES ONLINE
png, 552 KiB, 1630x193
Komentarze (0)

logo_ibuk.jpg

Zapraszamy do korzystania z nowej oferty bazy IBUK libra. W czytelni on-line otrzymują Państwo dostęp do 188 zakupionych książek oraz prawie 900 darmowych publikacji elektronicznych głównie w języku polskim z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców.

W serwisie znajdują się podręczniki akademickie oraz publikacje
* naukowe z takich dziedzin jak:
* nauki ekonomiczne,
* nauki humanistyczne,
* nauki matematyczno-przyrodnicze,
* nauki społeczne,
* informatyka,
* informacja naukowa,
* literatura faktu,
* literatura piękna,
* medycyna,
* prawo,
* teologia,
* słowniki, leksykony, kompendia,
* czasopisma naukowe,
* kryminalistyka,
* literatura dla dzieci i młodzieży,
* literatura kobieca,
* literatura popu­larn­onau­kowa­,
* poradniki,
* przewodniki,
* sport,
* i inne.

Czytanie książek w IBUK libra umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Domyślnie na stronie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

IBUK_plakat_a3.jpg

Zapraszamy do korzystania!

więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl

logo_ibuk.jpg logo_ibuk
jpg, 6 KiB, 166x102
IBUK_plakat_a3.jpg IBUK_plakat_a3
jpg, 34 KiB, 424x237
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6
s16595
s21160
daniluk1991
s20777
s19759
s21021
s20908
s20845
Sylwia.Nowakowska
s20829
studentka_93
s20649
s21014
maciejw_1991
s20642
s20761

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo