Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
[awatar]
Poznań PBP
Rodzaj: Biblioteki pedagogiczne
Telefon: +48 61 861 69 74
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bułgarska 19
60-320 Poznań
E-mail: biblioteka@pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 15.00

Święto zostało ustalone przez Papieża Pawła VI w czasach, kiedy nie było jeszcze Internetu. Jednak dziś Internet odgrywa równie dużą rolę w naszym życiu co inne środki masowego przekazu, jak telewizja, radio i prasa. Data 24 stycznia związana jest ze wspomnieniem w Kościele katolickim św. Franciszka Salezego, który jest patronem dziennikarzy.

Zobacz publikacje o środkach masowego przekazu w zbiorach Biblioteki: katalogi.pbp.poznan.pl

DRZEWO MEDIA.png

DRZEWO MEDIA.png DRZEWO MEDIA
png, 134 KiB, 480x270
Komentarze (0)

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Mars­załk­owsk­iego­ Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i pona­dpod­staw­owyc­h.

Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii (wykaz adresów w regulaminie i na stronie internetowej www.umww.pl).

Termin składania prac konkursowych upływa 17 lutego 2023 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 marca 2023 roku podczas XXVII Targów Edukacyjnych.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu: pbp.poznan.pl

Komentarze (0)

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu wraz z Wydawnictwem Literatura i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłasza konkurs na scenariusz zajęć na motywach książki Grażyny Bąkiewicz "Kto tu rządzi! Demokracja od podwórka”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla klas IV-V tematycznie związanego z książką Grażyny Bąkiewicz ,,Kto tu rządzi! Demokracja od podwórka.”

Prace konkursowe (scenariusz, dane kontaktowe) uczestnicy wysyłają na adres mailowy: justyna.nowak@wyda­wnic­twol­iter­atura.pl

Termin składania prac upływa 20 lutego 2023 roku.
Wszystkie inne szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie.

Regulamin konkursu: pbp.poznan.pl

okładka.jpg

okładka.jpg okładka
jpg, 12 KiB, 112x150
Komentarze (0)

zyczenia_0.png

zyczenia_0.png zyczenia_0
png, 187 KiB, 480x320
Komentarze (0)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku mamy dla naszych Czytelników prezent w postaci świątecznej abolicji.

Abolicja dotyczy kar za przetrzymane książki oddane do Biblioteki w dniach od 19 do 31 grudnia 2022 roku.

abolicja.jpg

abolicja.jpg abolicja
jpg, 13 KiB, 225x150
Komentarze (0)

13grudnia_stan_wojenny.jpg

Fotografia ilustrująca materiał pochodzi ze strony Kancelarii Sejmu. Jej autorem jest Aleksander Zieliński.

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzec­zypo­spol­itej­ Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niek­onst­ytuc­yjne­go organu władzy. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku. Został zakończony 22 lipca 1983 roku.

W 2002 r. Sejm Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej ustanowił dzień 13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Zobacz Uchwałę isap.sejm.gov.pl

Zobacz w katalogu publikacje związane ze stanem wojennym katalogi.pbp.poznan.pl

13grudnia_stan_wojenny.jpg 13grudnia_stan_wojenny
jpg, 6 KiB, 220x147
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2022-12-6
T14:00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu 52.39917 16.86232 ul. Bułgarska 19 60-320 Poznań

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na stacjonarne spotkanie sieci e-bibliotekarz.

W programie:
- narzędzia online do tworzenia interaktywnych quizów (LearningApps, Kahoot! WordWall) w pracy nauczyciela bibliotekarza
- aplikacja mLumen oraz e-usługa DESKRYPTOR– nowości w ofercie Biblioteki Narodowej
- prezentacja nowości pedagogicznych
- wymiana doświadczeń

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać na adres: nmj@pbp.poznan.pl

Grafika_sieć_grudzień 2022.png

Grafika_sieć_grudzień 2022.png Grafika_sieć_grudzień 2022
png, 19 KiB, 157x150
Komentarze (0)

O przemocy wobec kobiet w naszych zbiorach katalogi.pbp.poznan.pl

1.png przeciw_przemocy.png

1.png 1
png, 226 KiB, 339x480
przeciw_przemocy.png przeciw_przemocy
png, 164 KiB, 339x480
Komentarze (0)

Olimpiada ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego otoczenia. Tegoroczna edycja olimpiady będzie oscylowała wokół tematu: Współczesna młodzież wobec niep­rzew­idyw­alne­j rzeczywistości.

Organizator: Publiczne Salezjańskie Liceum Ogól­noks­ztał­cące­ w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej.
Opieka merytoryczna: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych.

Strona Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej oliped.home.amu.edu.pl

Zobacz polecaną i obowiązkową literaturę w zbiorach Biblioteki (zgodnie z regulaminem Olimpiady) katalogi.pbp.poznan.pl

Logo-olimpiady.jpg

Logo-olimpiady.jpg Logo-olimpiady
jpg, 6 KiB, 300x95
Komentarze (0)

W 2014 roku Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data 20 listopada nawiązuje do 1989 roku i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

Zobacz w zbiorach Biblioteki książki na temat praw dziecka katalogi.pbp.poznan.pl

Dzień Praw Dziecka.jpg

Dzień Praw Dziecka.jpg Dzień Praw Dziecka
jpg, 4 KiB, 156x220
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
44
oliwia1899
paulina1724
natalia-konieczka
monikawisniewska1988
joazei
wer.dom
joanna.skiera-thomas
Regwoy
a.szerle
kkucharczyk2
monika.robakowska
megen70
martaowczarzak
IzaG
oporowskaa
j.manuszak91

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo