Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie
[awatar]
Żabno M-GBP
35 909
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 14 645 69 31
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski
Adres: ul. W. Jagiełły16
33-240 Żabno
E-mail: mgbpzabno@wp.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek - piątek 10.00 – 19.00
Sobota 10.00 – 14.00

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość artystów. Księgozbiór biblioteki liczy około 63 tys. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popu­larn­onau­kową­, regionalia oraz czasopisma bieżące. Szczegółowych informacji o zbiorach dostarczają katalogi: alfabetyczny, tytułowy oraz rzeczowy.W skład biblioteki wchodzą: Oddział dla dzieci i młodzieży, Dział dla dorosłych oraz cztery filie zlokalizowane w miejscowościach Bobrowniki Wielkie, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice
i Otfinów.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Szymborska - znaki szczególne
  Gromek-Illg, Joanna
  Ocena: 3.0, głosów: 2
 • E.E
  Tokarczuk, Olga
  Ocena: 3.7, głosów: 10
 • Niech stanie się światłość
  Follett, Ken
  Ocena: 5.0, głosów: 1
 • Śreżoga
  Puzyńska, Katarzyna
  Ocena: 4.0, głosów: 1
 • Rebeka
  Du Maurier, Daphne
  Ocena: 4.0, głosów: 1
1 2 3 4 5 6 7

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie realizowany jest projekt „Żabnieńskie spotkania z literaturą”. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych z grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 25 000 zł w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2020”. Całkowity koszt zadania wynosi 32 000 zł.

W ramach zadania odbędzie się 6 spotkań autorskich w bibliotece głównej oraz filiach: z Marzeną Rogalską oraz Adamem Tomczykiem, 5 spotkań warsztatowych dla dzieci z Ewą Stadtmuller i Łukaszem Zabdyrem, lekcje głośnego czytania dla przedszkolaków oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych „Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”.

Celem programu „Promocja czytelnictwa” jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofi­nans­owyw­anie­ innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 247 KiB, 800x427
Komentarze (0)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt „Żabnieńskie Dni Literatury”. Całkowity koszt zadania wynosi 20 500 zł. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł.

Projekt realizowany jest w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach. Jest to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych mających na celu promowanie literatury i jej twórców. W ramach projektu odbędą się 4 spotkania autorskie (2 spotkania z Arkadym P. Fiedlerem - podróżnikiem, wnukiem Arkadego Fiedlera, 1 spotkanie z Joanną Jagiełło - autorką książek dla dzieci i młodzieży i 1 spotkanie z autorami pochodzącymi z terenu gminy Żabno, m.in.: Adamem Tomczykiem, Barbarą Wójcik, Anną Augustyńską, Katarzyną Smolik) oraz 2 spotkania warsztatowe (warsztaty literacko-plastyczne z Marianną Oklejak - ilustratorką, graficzką, autorką książek dla dzieci).

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upow­szec­hnia­jący­ch dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 115 KiB, 1080x324
Komentarze (0)

Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na lalkę teatralną.

Konkurs towarzyszy 35. Małopolskiemu Przeglądowi Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki.

W tym roku organizatorzy postawili przed uczestnikami nie lada zadanie – za pomocą pacynki, marionetki lub kukły trzeba przedstawić postać Zająca Poziomki.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy Żabno.

Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 5 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagiełły 16 w godz.: 10.00-18.00. tel. 14 645 69 31.

Wszystkie prace złożone na konkurs zostaną wystawione w Galerii „Rozmaitości” Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Otwarcie wystawy połączone z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 19 marca 2020 r. Wystawa lalek teatralnych potrwa do 20 kwietnia br.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 78 KiB, 600x470
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
22
Placówki
Żabno M-GBP
ul. W. Jagiełły16
33-240 Żabno

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek - piątek 10.00 – 19.00
Sobota 10.00 – 14.00

0
Łęg Tarnowski
ul. Witosa 187 A
33-131 Łęg Tarnowski

Filia Biblioteczna w Łęgu Tarnowskim

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

0
Nieciecza
Nieciecza 102
33-240 Żabno

Filia Biblioteczna w Niecieczy

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 12.00 – 18.00

0
Niedomice
ul. 1000-lecia 26
33-132 Niedomice

Filia Biblioteczna w Niedomicach

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00

0
Otfinów
Otfinów 259
33-250 Otfinów

Filia Biblioteczna w Otfinowie

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 16.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 16.00
piątek 9.00 – 16.00

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Gromnik GBP
marial

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo