Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Vectra"
[awatar]
ARW Vectra
Telefon: +48 32 427 00 65
Województwo: śląskie
Powiat: rybnicki
Adres: H, Sawickiej 2
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Nasza firma powstała w 1992 r. Początkowo specjalizowała się w publikacjach
o charakterze reklamowym, realizując zamówienia lokalnych i regionalnych kontrahentów (prospekty, foldery, kalendarze). Większość klientów reprezentowała branże budowlaną, górniczą oraz paliwowo-energetyczną, wkrótce jednak kluczowego znaczenia nabrała kompleksowa obsługa instytucji z sektora finansowego i spółdzielczego.

Z czasem podjęliśmy się również wydawania publikacji książkowych i albumowych
na własny rachunek, te zaś stopniowo zaczęły dominować w naszej działalności.
Obecnie na rynku księgarskim znajduje się już kilkadziesiąt pozycji, których autorami są lokalni badacze dziejów regionu, ale także pracownicy naukowi wyższych uczelni czy też Instytutu Pamięci Narodowej.

Większość naszych publikacji dotyka problematyki historycznej, ale także oświatowej
i kulturowej. Ku naszej satysfakcji, dużym zain­tere­sowa­niem­ Czytelników cieszą się również przewodniki krajoznawcze i turystyczne, które popularyzują i promują region śląski. W nich bowiem zawarta jest wszechstronna wiedza o częstokroć unikatowych walorach miast i gmin.

Ekspozycja
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tego wydawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo