Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
[awatar]
Łomża MBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 862165481
Województwo: podlaskie
Adres: Długa 13
18-400 Łomża
E-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00
sobota - 9.00 - 14.00

Prezentujemy drugi film zarejestrowany podczas wizyty Piotra Zychowicza i Jacka Bartosiaka. Piękne widoki Łomży oraz ciekawa dyskusja
o tym jak Polska odnajduje się w obecnej sytuacji geopolitycznej. Jakie są szanse? Jak utrzymać dobrobyt i nie narazić się na wojnę?
Organizatorem spotkania autorskiego była Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, rozmowę nagrano w Hali Kultury w Łomży.
www.mbp-lomza.pl

Komentarze (0)

Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. W założeniu akcja ta ma “dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Światowy Dzień Poezji obchodzony jest głównie w Paryżu, gdzie od lat funkcjonuje tradycja festiwali poetyckich. Hucznie świętuje się też Dzień Poezji w Grecji – w Delfach
i Atenach, a także w Hiszpanii.

Poezja jest dla każdego – łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi, czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę. Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po prostu – bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości, empatii.

Cytując Irinę Bokovą – Dyrektor Generalną UNESCO – „Każdy wiersz jest unikalny, ale każdy odzwierciedla uniwersalne ludzkie doświadczenie, kreatywność przekraczającą wszelkie granice, w stałej afirmacji ludzkości jako jednej rodziny”.

W tym roku, w Światowy Dzień Poezji, biblioteka przygotowała 3 impresje filmowe ilustrujące wiersze Grażyny Karasiewicz. Autorka
1 marca br. gościła w Hali Kultury prezentując swój debiutancki tomik poezji „Na krawędzi nocy”. Ze strony publiczności spotkało się to
z ogromnym zain­tere­sowa­niem­. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy kolejne prezentacje poezji p. Grażyny Karasiewicz.

Wiersze czyta Zofia Tarchała, filmy przygotował Robert Bałdyga, którym serdecznie dziękujemy za życzliwość.
www.mbp-lomza.pl

Komentarze (0)

Według słownikowej definicji, „osobliwość”, to coś, co występuje rzadko i zwraca uwagę swoją niezwykłością. Kierując się drugim członem tej definicji chcemy zachęcić Państwa do wysłuchania reportażu Doroty Sokołowskiej „Szeryf i inni”. Pochodząca z Łomży reporterka postanowiła zająć się osobliwymi postaciami, które zamieszkiwały łomżyńskie domy, widywane były na łomżyńskich ulicach, placach. Owiane nutą tajemnicy, nied­opow­iedz­iane­, czasami z pogranicza legendy odcisnęły trwały ślad na wizerunku naszego miasta.

Jak pisze Dorota Sokołowska we wstępie do swojego reportażu: Każde miasto ma swoje osobliwe, niezwykłe postaci. Tak też było w Łomży, gdzie rządzili Szeryf, Hitler czy Babciapomóż. Pozacierały się ślady miejsc i innych ludzi, ale oni pozostali barwni, jak ślad na płótnie wspomnień.

Dziękujemy Pani Teresie Adamowskiej za udostępnienie zdjęć obrazów.
thumbs_dsc00318.jpg thumbs_mg_9024.jpg

thumbs_dsc00318.jpg thumbs_dsc00318
jpg, 101 KiB, 400x305
thumbs_mg_9024.jpg thumbs_mg_9024
jpg, 88 KiB, 400x294
Komentarze (0)

14 marca minęło 75 lat od uroczystego otwarcia Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Z tej okazji w naszej bibliotece powstała wystawa poświęcona szerokiej działalności muzeum. Można na niej zobaczyć różne publikacje oraz dokumenty życia społecznego ze zbiorów MBP w Łomży oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.
Pierwsza próba utworzenia muzeum w Łomży została podjęta już na początku XX wieku. Przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym powstała sekcja muzealna, która wystosowała apel do społeczeństwa o przekazywanie zabytkowych przedmiotów. O napływających darach informował tygodnik łomżyński – “Wspólna Praca”. Przekazywano monety, banknoty, kule armatnie, próbki tkanin, był zakonserwowany krokodyl z Nilu. Zbiory te niestety zaginęły w trakcie I wojny światowej. Następną próbę tworzenia muzeum, zwieńczoną sukcesem, podjęto w 1946 r. w Instytucie Północno-Mazowieckim kierowanym przez Adama Chętnika.
W tworzonej placówce planowano trzy działy: zniszczeń wojennych ziemi łomżyńskiej, geologiczno-pale­onto­logi­czny­ oraz dział etnografii i kultury ludowej. Ten ostatni miał być organizowany w Nowogrodzie jako muzeum typu skansenowskiego. Pierwszymi eksponatami były zabytki pozostałe po Stacji Naukowo-Badawczej oraz zebrane przez Adama Chętnika już po wojnie m.in. okazy geologiczne, ułamki ceramiki pradziejowej. Tworząca się placówka przyjęła nazwę: Muzeum Północno-Mazowieckie. Pierwszą siedzibą był lokal przy Alei Legionów, składający się z 2 pokojów i przedpokoju, o łącznej powierzchni 108m². Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło 14 marca 1948 r., był to zarazem pierwszy pokaz zbiorów muzealnych. W 1950 roku placówka została upaństwowiona, otrzymała nazwę Muzeum w Łomży, a Adam Chętnik został “kustoszem pracy muzealno- naukowej”.

W 1956 r. muzeum przeniosło się do nowej siedziby przy ulicy Sadowej 4, zajmując III piętro w Powiatowym Domu Kultury. Zwiększona powierzchnia pozwoliła na prezentację większej ilości zbiorów, przede wszystkim etnograficznych, historycznych, przyrodniczych oraz bursztynów. W 1975 r. placówka otrzymała nazwę Muzeum Okręgowe. Terenem jej działalności było województwo łomżyńskie, a w zakresie badania i gromadzenia zbiorów etnograficznych również województwa sąsiednie. Kolejna przeprowadzka nastąpiła w 1980 r. do wyremontowanego i adaptowanego na cele muzealne budynku z końca XIX wieku, tzw. “Domku Pastora”. Oprócz sal ekspozycyjnych, znajdowały się biura, pracownie, biblioteka. Obchodząc jubileusz 50-lecia w 1998 r. muzeum powróciło do swej pierwszej nazwy Muzeum Północno-Mazowieckie. We wrześniu 2005 roku Muzeum otrzymało w użyczenie budynek po Publicznym Gimnazjum Nr 4 , przy ulicy Dwornej 22c. W obiekcie niezbędne było przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych, które w efekcie przystosowały budynek do celów muzealnych. W lutym 2011 roku otwarto wystawę czasową „Papierowe cudeńka” ze zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa i w ten sposób zainaugurowano działalność ekspozycyjną muzeum.

Kalendarium
1946 – początki organizacji Muzeum w Łomży w ramach Instytutu Północno-Mazowieckiego w Łomży, działającego pod kierownictwem Adama Chętnika, w lokalu przy Al. Legionów 51. Pod koniec roku Muzeum zgromadziło około 1500 eksponatów.

1947 – Muzeum Północno-Mazowieckie oraz Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego otrzymały lokal przy Alei Legionów 18 (obecnie 26). Było to mieszkanie składające się z dwóch pokoi. Zbiory liczyły 1972 obiekty.

1948 – 14 marca, o godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

1949 – Muzeum w Łomży przeszło pod nadzór Muzeum Narodowego w Warszawie. Łomżyńska placówka przejęła opiekę nad pozostałościami po Muzeum Kurpiowskim w Nowogrodzie, co formalnie nastąpiło w 1956 roku.

1950 – pierwsza wystawa bursztynu w Polsce autorstwa Adama Chętnika, zorganizowana w siedzibie Muzeum przy Al. Legionów.

1953 – Jadwiga Krajewska została kierownikiem Muzeum w Łomży.

1956 – Muzeum przeniosło się na trzecie piętro budynku Powiatowego Domu Kultury przy ul. Sadowej 4.

1958 – Muzeum w Łomży znalazło się pod opieką Muzeum Okręgowego w Białymstoku

1959 – Muzeum zostało przejęte przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży.

1965 – Muzeum otrzymało nowy statut. Zgodnie z nim prowadzone były działy merytoryczne: archeologiczno-historyczny, przyrody, etnografii, naukowo-oświatowy.

1969 – Muzeum zainicjowało „Konkurs na najpiękniejszą palmę i wycinankę kurpiowską” we wsi Łyse.

1975 – 1 lipca – Muzeum zostało przemianowane na Muzeum Okręgowe w Łomży. Dyrektorem została Jadwiga Krajewska-Chętnik.

1976 – 4 października – Muzeum Okręgowemu nadano statut. Swoją działalnością placówka objęła teren nowo utworzonego województwa łomżyńskiego

1977 – stanowisko dyrektora Muzeum objął Bogumił Kunicki.

1980 – przeprowadzka do nowej siedziby Muzeum w Domu Pastora przy ul. Krzywe Koło 1.

1984 – nowym oddziałem zostało Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie (w 1995 roku Muzeum zostało usamodzielnione).

1988 – funkcję dyrektora Muzeum powierzono Jerzemu Jastrzębskiemu.

1992 – do Muzeum zostało przyłączone Biuro Wystaw Artystycznych (obecnie Galeria Sztuki Współczesnej – Oddział Muzeum).

1996 – Muzeum rozpoczęło przyznawanie nagrody „Bursztynowego Kierca”. Nagrodę przyznawaną do 2009 roku otrzymały w sumie 34 instytucje i osoby prywatne.

1998 – wojewoda łomżyński uroczyście przekazał zarządzenie z nowym statutem. Na jego mocy zmieniono nazwę Muzeum Okręgowego na Muzeum Północno-Mazowieckie.

2005 – decyzja Prezydenta Miasta o przyznaniu Muzeum nowej siedziby przy ul. Dwornej 22c. Adaptacja i remont budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 4 trwały do 2011 roku.

2008 – „60 lat za nami”, wystawa ze zbiorów własnych Muzeum z okazji jubileuszu 60-lecia.

2011 – luty – otwarcie pierwszej wystawy czasowej „Papierowe cudeńka” ze zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa, inaugurującej działalność ekspozycyjną w nowej siedzibie.

2011 – lipiec – Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2013 – 2015 – przygotowanie i uroczyste otwarcie wystaw stałych z zakresu archeologii i historii Łomży, lamp naftowych, rzeźby kurpiowskiej i bursztynu.

2018 – luty – otwarcie wystawy z własnych zbiorów „Ocalone od niepamięci” z okazji jubileuszu 70-lecia Muzeum . Zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk przekazała muzeum unikalny eksponat zakupiony przez władze miasta. Jest to wydana w 1977 roku płyta zawierająca cztery utwory z widowiska muzycznego „Ballada łomżyńska” z muzyką Czesława Niemena i słowami Ernesta Brylla.

2019 – sierpień – otwarcie wystawy „Dzieje wędrującej kolekcji” – sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2021 – czerwiec – otwarcie wystawy „Kierunek SZTUKA” ze zbiorów Muzeum KUL Jana Pawła II w Lublinie.
2021 – powołanie Pauliny Bronowicz-Chojak na stanowisko dyrektora Muzeum.

2022 – październik – otwarcie wystawy „Żydzi łomżyńscy. Życie. Śmierć. Pamięć” zorganizowanej w 80. rocznicę likwidacji getta w Łomży.

2022 – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie został wydzielony ze struktury Muzeum i stał się samodzielną instytucją kultury prowadzoną przez samorząd województwa.

2022 – zbiory Muzeum liczą blisko 28 000 obiektów.

2023 – Muzeum liczy sobie 75 lat.

Serdecznie dziękujemy Pani Karolinie Skłodowskiej, która kieruje Galerią Sztuki Współczesnej w Łomży, za pomoc w stworzeniu wystawy jubileuszowej muzeum.
001.jpg

001.jpg 001
jpg, 142 KiB, 764x1080
Komentarze (0)

Fotorelacja ze spotkania z twórcami kanału „Historia Realna” Piotrem Zychowiczem i jego gościem Jackiem Bartosiakiem, szefem Strategy&Future, które odbyło się 15 marca 2023 r. o godz. 18:00 w Filharmonii Kameralnej w Łomży.
www.mbp-lomza.pl
dsc02734.jpg dsc02850.jpg dsc03013.jpg dsc03097.jpg

dsc02734.jpg dsc02734
jpg, 149 KiB, 1617x1080
dsc02850.jpg dsc02850
jpg, 243 KiB, 1617x1080
dsc03013.jpg dsc03013
jpg, 169 KiB, 1617x1080
dsc03097.jpg dsc03097
jpg, 200 KiB, 1617x1080
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2023-3-16
T15:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 53.17985 22.07892 Długa 13 18-400 Łomża

Zapraszamy na marcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 16 marca o godz. 15.00 do Filii Nr 2 mieszczącej się przy ulicy Księżnej Anny 2.
DKK-marzec-2023.jpg

DKK-marzec-2023.jpg DKK-marzec-2023
jpg, 92 KiB, 543x768
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2023-3-10
T16:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Oddział dla Dzieci 53.17953 22.07334 3 Maja 6A 18-400 Łomża

„ŁĄCZY NAS KULTURA”
10 marca odbyło się drugie spotkanie w ramach Projektu „Łączy nas kultura. Edycja 3.” – warsztaty z psychologiem Panią Małgorzatą Rytel, wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.
Warsztaty pod hasłem “Mój przyjaciel stres” były okazją do rozmów o przyczynach i rodzajach stresu oraz technikach radzenia sobie z nim. Wydaje nam się, że kończąc spotkanie i opuszczając bibliotekę byliśmy chociaż trochę mocniejsi, silniejsi, mniej zestresowani i bogatsi
w wiedzę.
Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy na kolejne spotkanie – warsztaty ceramiczne – 23 i 24 marca (czwartek, piątek) o godz. 16.30.
Projekt finansowany przez Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja.

«ЄДНАЄ НАС КУЛЬТУРА».
Сьогодні відбулася друга зустріч проєкту «Єднає нас культура. Видання 3» – семінари з психологом пані Малгожатою Ритель, викладачем Академії Прикладних Наук у Ломжі. Зустріч відбулася на тeму «Мій друг стрес». Ми поговорили про причини і види стресу та методи боротьби з ним. Нам здається, що після завершення зустрічі та виходу з бібліотеки, ми стaли хоча б трішки мiцнішими, сильнішими, менш напруженими та багатшими знаннями.
Дякуємо за присутність та запрошуємо на наступну зустріч – майстер-класи з кераміки – 23 та 24 березня (четвер, п’ятниця) o 16.30.
Проект фінансується Фондом Святoгo Микoлая в рамках програми Приcтaнь Святoгo Микoлая.

Relacja ze spotkania z psychologiem Małgorzatą Rytel w dniu 10.03.2023 w Oddziale dla Dzieci w ramach 3 edycji projektu “Łączy nas Kultura” na www.mbp-lomza.pl
dsc02211.jpg dsc02331.jpg dsc02542.jpg

dsc02211.jpg dsc02211
jpg, 200 KiB, 1617x1080
dsc02331.jpg dsc02331
jpg, 270 KiB, 1617x1080
dsc02542.jpg dsc02542
jpg, 238 KiB, 1617x1080
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2023-3-15
T18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 53.17985 22.07892 Długa 13 18-400 Łomża

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zain­tere­sowa­niem­ spotkaniem z Jackiem Bartosiakiem i Piotrem Zychowiczem, informujemy, że wszystkie zaproszenia zostały rozdysponowane.

Przypominamy, że spotkanie zostało przeniesione z Hali Kultury do Filharmonii Kameralnej przy ulicy Zawadzkiej 1.

Komentarze (0)
WYDARZENIE
2023-3-15
T18:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 53.17985 22.07892 Długa 13 18-400 Łomża

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zaprasza na spotkanie z twórcą kanału „Historia Realna” Piotrem Zychowiczem i jego gościem Jackiem Bartosiakiem, szefem Strategy&Future.

15 marca (środa) 2023 r. o godz. 18:00 w Filharmonii Kameralnej w Łomży.

Bezpłatne wejściówki można odbierać od czwartku 9 marca br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Długa 13) oraz w placówkach na terenie miasta. Odbiór osobisty, bez możliwości wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie 2 wejściówki.

HISTORIA REALNA to niezależny kanał o historii, geopolityce i wojsku, który na serwisie YouTube ma prawie 520 tys. subskrybentów. Jego autorem jest Piotr Zychowicz, publicysta historyczny, były dziennikarz „Rzeczpospolitej” i były redaktor naczelny miesięcznika „Historia Do Rzeczy”. Autor wielu książek traktujących o tematyce historycznej, w których przedstawia i analizuje alternatywne scenariusze dziejów Polski.

W łomżyńskim spotkaniu będzie mu towarzyszył Jacek Bartosiak, prawnik i publicysta zajmujący się geopolityką i strategią. Jest założycielem i właścicielem think tanku „Strategy & Future” oraz wspó­łzał­ożyc­iele­m firmy „Play of Battle”, zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych. W przeszłości był członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz prezesem spółki celowej do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest autorem wielu publikacji książkowych.

Razem z Piotrem Zychowiczem wydali książkę „Nadchodzi III wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?” oraz E-Booka „Atak na Ukrainę! Czy Putin rozpętał III wojnę światową?”.
Historia-Realna-grafika-DRUK.png

Historia-Realna-grafika-DRUK.png Historia-Realna-grafika-DRUK
png, 6.0 MiB, 3508x2480
Komentarze (0)

Miło nam poinformować, że czytelniczką miesiąca lutego została Pani Barbara Podsiadło.
Poniżej piękne przesłanie skierowane przez laureatkę.
“Kto czyta – żyje wielokrotnie” – te słowa wzięłam sobie za motto.
Ciekawość, a później zamiłowanie do czytelnictwa – jak sięgnę pamięcią do dzieciństwa – wyniosłam z domu. Szklane półki biblioteczki “na wysoki połysk” w tamtych czasach – zapełnione były książkami. Mamę widziałam czytającą “Hrabinę Cosel” czy “Annę Kareninę”, które to książki wzruszały ją do łez, a Ojciec zachęcał do czytania Trylogii Sienkiewicza czy “Starej baśni”.
W pierwszej klasie szkoły podstawowej zostałam czytelniczką Biblioteki dziecięcej na Starym Rynku. Zamiłowanie do literatury i piękna ojczystego języka zaszczepiła we mnie polonistka Pani Krystyna Gacka, której jestem wdzięczna do dziś; w Liceum Medycznym zaś, moim przewodnikiem był ś.p. Pan Józef Poteraj, którego we wdzięcznej pamięci chowam.
Od kilku lat ciesząc się emeryturą – mam dużo czasu na czytanie, a moją obecną czułą przewodniczką w wyszukiwaniu, w doborze wartościowych książek, jest moja córka Kasia – obie kochamy czytać, czujemy i ogarniamy rzeczywistość w bardzo podobny sposób.
Nie umiem określić jaki gatunek literacki jest mi najbliższy, ponieważ w książkach najbardziej pociąga mnie różnorodność tematów. Mogę jedynie to porównać z otwieraniem furtki do ogrodu i budzącym ciekawość oraz zachwyt wrażeniem zanurzania się w rozmaitość drzew, krzewów, kwiatów, traw, mchu”.
thumbs_1.jpg

thumbs_1.jpg thumbs_1
jpg, 88 KiB, 400x267
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
19
magdas7925
kriss787
alicjaprzezdziecka
filipekm2015
katarzyna_karwowska
basiap0303
irena.zajkowska
anna.jagielska98
halina.cieslik
bakon78
martadebek
agn.dem.1997
edysg
kpruszko
e.samsel
artikos33

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo