Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie
[awatar]
Nowy Targ GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 18 26 53 007
Województwo: małopolskie
Powiat: nowotarski
Adres: ul. Kościelna 8
34-431 Waksmund
E-mail: gbpwaksmund@ugnowytarg.pl

W nocy z 26 na 27 października 2018 roku (z piątku na sobotę) w Gminnej Bibliotece Publicznej i Świetlicy Wiejskiej w Waksmundzie miała miejsce inicjatywa, zorganizowana dla dzieci i młodzieży z Waksmundu i okolic, pod hasłem: „Noc Detektywów”. Akcja rozpoczęła się o godzinie 18.00. Wstęp stanowiło krótkie spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem, twórcą powieści sensacyjno-przygodowych, dziennikarzem śledczym, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Pan Krzysztof w pierwszej kolejności zaprezentował filmy i zdjęcia z licznych swoich wypraw, potem przeprowadził krótkie szkolenie podstaw samoobrony, a następnie, po smacznej kolacji, rozpoczął wraz z młodymi uczestnikami prawdziwe działania dete­ktyw­isty­czne­. Uczniowie zostali podzieleni na grupy śledcze. Każda z nich miała swojego lidera-dowódcę, a także dorosłego opiekuna. Celem akcji było odnalezienie starych dokumentów, opatrzonych określonymi kodami. Około godziny 22.30 poszczególne grupy udały się poza teren biblioteki, by odnaleźć kolejne kody. Łączność ze sztabem zapewniały telefony. O w pół do pierwszej wszyscy powrócili do siedziby biblioteki /świetlicy/, gdzie rozpoczęto quiz wiedzy ogólnej, w tym także wiedzy historycznej. Członkowie grupy, która odnalazła czarną kopertę i rozwiązała tym samym zagadkę, otrzymali atrakcyjne nagrody. Ostatecznie „Noc Detektywów” zakończyła się wspólnym śniadaniem 27 października w sobotę o 8.00 rano.
Na uwagę zasługuje fakt, że każde z dzieci, biorących udział w powyższej inicjatywie, aktywnie uczestniczyło w grze, której istota nie jest bez znaczenia: może ona bowiem rozbudzić wśród nich zainteresowanie historią, pięknem, którego dzisiaj już nie ma. Chęć zrozumienia mechanizmów, jakimi kiedyś kierował się świat, może wzbudzić w uczestnikach refleksję nad tym, co było, a w oparciu o nią poprawić ich podejście do współczesności, a także do przyszłości.
W „Nocy Detektywów” wzięło udział 43 uczniów. Akcję wspó­łfin­anso­wała­ Gmina Nowy Targ. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy podjęli trud zaangażowania się w tę pełną wrażeń, niespodzianek i atrakcji inicjatywę. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów, którzy zgodzili się poświęcić swój cenny czas, aby nocą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

IMG_4853.jpg IMG_4853
jpg, 88 KiB, 800x600
IMG_4864.jpg IMG_4864
jpg, 48 KiB, 800x600
IMG_4868.jpg IMG_4868
jpg, 95 KiB, 800x600
Komentarze (0)

W dniach 4 i 5 października 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie gościła Ewę Stadtmὕller autorkę książek dla dzieci i Łukasza Zabdyra ilustratora. Spotkania autorskie dla uczniów odbyły się w szkołach podstawowych w Waksmundzie, Łopusznej, Morawczynie i Obidowej. Tematem spotkań była przypadająca w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, kwestia patriotyzmu, w tym także patriotyzmu lokalnego. Jednak nie tylko, ponieważ oprócz powyższego pani Ewa w bardzo plastyczny sposób przybliżyła uczestnikom sylwetki takich postaci historycznych, jak św. Jadwiga Królowa, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Jan Matejko, św. Kinga, św. Jan Kanty, św. Brat Albert, a także św. Jan Paweł II. Wymienione wyżej osoby, jak również inni święci, przedstawiciele nauki, kultury, literatury i sztuki są bowiem znakomitym przykładem bogactwa historii naszego narodu. Z kolei pan Łukasz pięknie rysował, w znamienny sposób obrazując różnego rodzaju zagadki związane właśnie z postaciami, o których opowiadała Ewa Stadtmὕller. Można śmiało powiedzieć, że jego rysunki stanowiły profesjonalne ubogacenie słów autorki. Ponadto pokazywał, w jaki sposób z liter mogą powstawać obrazki. Zilustrował też historię związaną z każdą miejscowością, w której miało miejsce spotkanie. Dzieci z ogromnym zain­tere­sowa­niem­ słuchały zaproszonych gości, jednocześnie podziwiając słowem i obrazem tworzone treści. Na koniec była możliwość zakupienia książek Ewy Stadtmὕller, a także komiksów Łukasza Zabdyra, wraz z zamieszczoną w nich dedykacją. Wyrażając wdzięczność Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom za umożliwienie realizacji tych spotkań, pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do korzystania z zasobów bibliotek, nie wyłączając tych pozycji, które pozwolą im poznać historię ich dużej i małej ojczyzny

Waksmund 2.jpg Waksmund 2
jpg, 75 KiB, 800x600
Komentarze (0)

Cisza nad Bałtykiem,
Sztorm nad Morzem Wschodnim,
Oczyma ogarniam niebieskość,
A w duszy płonie czerwień.
- Zaglądaj w każdą kroplę wody. …

-Która z tych kropli wycieka
Z mojej rodzinnej ziemi,
Ze skiby przesiąkniętej
Potem i krwią przodków ?
/”Nadmorski monolog”, fragmenty : Lam Quang My/

W ramach XXVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej, pod patronatem Wójta Gminy Nowy Targ zorganizowała koncert słowno- muzyczny.
MGJL 5.jpg

                                  W spotkaniu udział wzięli mistrzowie słowa :

Andrzej Grabowski – poeta, pisarz, publicysta, Kawaler Orderu Uśmiechu, organizator Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej,
Własta Własenko – ukraińska poetka, laureatka wielu nagród literackich,
Lam Quang My – poeta, tłumacz z Wietnamu. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Wietnamskich i Związku Pisarzy Polskich,
Jan Dydusiak – poeta, eseista, satyryk, zamieszkały w Sydney w Australii. Przez wiele lat redaktor radia 2000 FM w Sydney, były korespondent programu I-go Polskiego Radia, TV Polonia,
Vladimir Stockman – ukraiński poeta, tłumacz, wykonawca piosenki autorskiej, laureat wielu nagród literackich.
W dniu 2 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Klikuszowej zebrana młodzież wraz z nauczycielami wysłuchała w wielkim skupieniu utworów poetyckich, czytanych jak też śpiewanych przez autorów polskich i zagranicznych.
Autorzy prezentując swoje wiersze starali się przybliżyć słuchaczom piękno poezji, a Vladimir Stockman przy akompaniamencie gitary pięknie zaśpiewał kilka utworów poetyckich.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Nowy Targ za objęcie patronatem imprezy literackiej, a Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klikuszowej oraz Nauczycielom za wspó­łorg­aniz­ację­ tego spotkania.
Młodzież zachęcamy do sięgania po słowo poetyckie, które ubogaca i czyni człowieka wrażliwym na piękno, pozwala zrozumieć to co najgłębsze i przenieść się w cudowny świat.

MGJL 5.jpg MGJL 5
jpg, 107 KiB, 800x600
MGJL 3.jpg MGJL 3
jpg, 119 KiB, 800x600
MGJL 5.jpg MGJL 5
jpg, 107 KiB, 800x600
Komentarze (0)
  Dnia 9 września 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie zrealizowana została inicjatywa, mająca na celu zaprezentowanie fragmentów powieści Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie” w ramach akcji Narodowe Czytanie. Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: Marcin Kolasa – zastępca Wójta Gminy Nowy Targ, Beata Szewczyk – sekretarz Gminy Nowy Targ, Wiesław Parzygnat – przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ, Marzena Kruczek – dyrektor sieci przedszkoli, a także Lucyna Czubernat – instruktor powiatowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu. Ponadto w czasie spotkania fragmenty książki czytali uczniowie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie oraz uczennica szkoły średniej. Wyżej wymienieni zaprezentowali fragmenty „Przedwiośnia”, dając tym samym słuchaczom możliwość poznania niełatwych losów bohaterów utworu. Wybrane rozdziały lektury czytane były również przez bibliotekarzy Gminnej Biblioteki Publicznej w Waksmundzie.

IMG_4822[1].jpg

Zwieńczeniem spotkania był wspólny śpiew patriotycznych pieśni, stanowiący zapowiedź i uczczenie zbliżającego się stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Całość przebiegła w miłej, życzliwej atmosferze.

IMG_4822[1].jpg IMG_4822[1]
jpg, 74 KiB, 640x853
Waksmund 1.jpg Waksmund 1
jpg, 86 KiB, 800x600
Komentarze (0)

Dnia 1 sierpnia 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Klikuszowej odbyło się spotkanie autorskie z Janem Żółtkiem, znakomitym pisarzem i poetą, który od 25 lat przebywa za granicą. Twórca prezentował swoje najnowsze dzieło, a mianowicie książkę zatytułowaną „Jo haw w Hamaryce”. To pełna nostalgii pozycja, zawierająca wiersze i wspomnienia autora z okresu jego dzieciństwa, a także wydarzenia z życia rodziców i dziadków Jana Żółtka. Pisząc częściowo gwarą, a częściowo językiem literackim, w niebanalny sposób ukazał piękno podhalańskiej wsi, nie kryjąc przy tym umiłowania do swojej małej ojczyzny, jak również rodzimej podhalańskiej kultury. W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapytać pisarza o genezę jego dzieła, a także o warsztat pracy. Na koniec zaś mogli zakupić egzemplarz wraz z autografem. Całość upłynęła w serdecznej, życzliwej atmosferze.

Klikuszowa 5.jpg Klikuszowa 5
jpg, 37 KiB, 480x640
Komentarze (0)

W pierwszych dniach wakacji 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Krauszowie zorganizowana została inicjatywa pod hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko…”. Program zajęć był urozmaicony. Uczniowie brali udział w zabawach ruchowych, prezentowali modę współczesną i nie tylko, a także miło spędzali czas przy pouczających grach planszowych. Najważniejszą jednak atrakcję, w której uczestniczyły dzieci, stanowiło wspólne czytanie „Przygód Bolka i Lolka”. Lektura dostarczyła zarówno walorów poznawczych i rozrywkowych, jak również – co ciekawe – kulinarnych, ponieważ uczniowie, w oparciu o podane w książce przepisy, sami próbowali tworzyć różnorodne smakołyki. Przygotowany został także specjalny namiot, w którym każdy z młodych uczestników mógł odpocząć, czytając swoją ulubioną pozycję literacką. Nie zabrakło też zajęć plastycznych, w ramach których młodzież tworzyła z plasteliny obrazki o tematyce wakacyjnej.

Krauszów 7.jpg

Mając nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z przebiegu wakacyjnych zajęć, dziękujemy za udział i zachęcamy do częstego odwiedzania naszej biblioteki.

Krauszów 7.jpg Krauszów 7
jpg, 98 KiB, 864x648
Komentarze (0)

Co łączy Jana Brzechwę ze sztuką op-art? Jak można wykorzystać paski papieru? Czy planszówki wywołują u graczy emocje? Na te i wiele innych pytań znaleźli odpowiedź uczestniczący w inicjatywie pod hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko… czytelnicy Biblioteki Publicznej w Rogoźniku. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy poznali sztukę op-art. Przed przystąpieniem do tworzenia artystycznych dzieł wysłuchali wierszy autorstwa Jana Brzechwy ze zbioru „Zoo”. I właśnie z połączenia poetyckich inspiracji ze sztuką powstało op-artowskie „Zoo”. Następnie dzieci wykonywały przeplatanki z kolorowych pasków papieru. Chociaż każdy robił to samo, nie było dwóch takich samych prac. Efekt końcowy zachwycić mógł niejednego czytelnika. Kolejne zajęcia to czas gier planszowych i ruchowych. Także i tutaj nie zabrakło emocji, wywołanych intensywnym kibicowaniem. Dalej miało miejsce malarstwo na folii i na papierze. Tematem prac były „Madonny Polskie”. Doskonałą inspirację powyższego stanowiła książka Konrada Kazimierza Czaplińskiego pt. „Koronowane Madonny Polskie” ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczonych w niej przepięknych fotografii. W czasie ostatniego spotkania odbyły się warsztaty kulinarne. Młodzież wykonywała fantazyjne owocowe koktajle. Największą przy tej inicjatywie atrakcją była degustacja własnoręcznie przyrządzonego przysmaku.

Rogoźnik 8.jpg

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i miło spędzony lipcowy czas. Słowa wdzięczności pragniemy skierować przede wszystkim do rodziców i opiekunów, których czynne zaangażowanie stanowiło nieocenioną pomoc i było wyrazem umiejętnego jednoczenia się pokolenia starszego z młodszym.
Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej biblioteki.

Rogoźnik 8.jpg Rogoźnik 8
jpg, 128 KiB, 472x630
Komentarze (0)

W lipcu 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Pyzówce zrealizowana została inicjatywa pod hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko…”. Spotkania literacko – artystyczne przebiegały przy czynnym udziale reprezentantów Świetlicy Wiejskiej w Pyzówce. Uczestnicy zajęć w ramach głośnego czytania zapoznali się z „Legendą spod Giewontu”, co zaowocowało nie tylko poszerzeniem wiedzy z zakresu patriotyzmu lokalnego, lecz także znakomicie wykonaną w ramach zajęć plastycznych podobizną Janosika. Warsztaty te z dużą dozą profesjonalizmu przeprowadziła pani Maria Mrożek. Ich zwieńczenie stanowiły pięknie przyozdobione kolorowe przeplatanki z pasków papieru, a także zwierzęta w stylu op-art, wykonane przez dzieci w oparciu o cykl wierszy Jana Brzechwy pt. „Zoo”. Z zajęć op-art skorzystała również trzy­dzie­stoo­sobo­wa grupa młodzieży z Krakowa, przebywająca w tym czasie w Pyzówce na wakacjach.
Za wspólnie przeżyte chwile pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom powyższej inicjatywy, ich rodzicom i opiekunom, a także pani instruktor, której sposób przekazu wywarł na uczniach duże wrażenie i wzbudził spore zainteresowanie tematem.
Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki.

Pyzówka 9.jpg Pyzówka 9
jpg, 189 KiB, 630x472
Komentarze (0)

W dniach od 16 do 27 lipca 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Klikuszowej oraz w Bibliotece Publicznej w Lasku odbyły się coroczne zajęcia pod hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko…”. W ich trakcie dzieci w ramach spotkania z żywym słowem wysłuchały opowiadań Liliany Bardijewskiej pt. „O czym szumią muszle”, „Bezpieczne dzieciaki”, a także „Jak być eko”. Podejmowały również próbę samodzielnego głośnego czytania, ćwicząc w ten sposób dykcję i płynność przekazu. Następnie snuły opowieści o swoich wymarzonych wakacjach, wyraźnie akcentując tak istotne kwestie, jak sposób zachowania się w lesie, w mieście czy też nad kąpieliskiem. W czasie tych spotkań nie zabrakło też takich atrakcji, jak gry planszowe, zajęcia plastyczne, no i oczywiście uwielbiane przez nie kalambury.
Dziękując za radość ze wspólnie spędzonych chwil, zapraszamy do udziału w przy­szło­rocz­nych­ „Wakacjach z książką i nie tylko…”oraz do odwiedzania naszych bibliotek.

Lasek 4.jpg Lasek 4
jpg, 102 KiB, 800x450
Komentarze (0)

W dniach od 16 do 27 lipca 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko…”. Spotkania organizowane były wspólnie ze Świetlicą Wiejską w Waksmundzie. W czasie tych zajęć młodzi uczestnicy mieli wiele różnych atrakcji: przede wszystkim z zaciekawieniem słuchali treści książki, czytanej przez pracowników biblioteki oraz przez nich samych. Dalej, poprzez kalambury i łamigłówki poznawali znaczenie przysłów, nieznane im dotychczas tytuły utworów literackich, nazwy rzeczy, miejsc i zjawisk, poszerzając tym samym swoje horyzonty. Nie zabrakło także gier planszowych, bilardu i tenisa, które to rozrywki każdorazowo przynosiły wiele emocji. Na uwagę zasługuje również świetnie wykonana przez dzieci drama. Znakomite spędzenie wolnego czasu zagwarantował pan Jacek Waksmundzki, który w ramach warsztatów historycznych przybliżył słuchaczom historię Waksmundu i zainicjował wyjście na tak zwany „cholerny cmentarz” w Waksmundzie, pan Włodzimierz Bigos, którego wiedza na temat fotografii tak mocno zaciekawiła uczniów, że śmiało podjęli się wykonania różnorodnych zdjęć w plenerze, a także pani Maria Wnęk, realizująca warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci wykazały duże zdolności malarskie, pięknie prezentując plenerowe widoki. Wiele radości przyniosły także warsztaty kulinarne, podczas których młodzież przygotowywała różne smakołyki. Oprócz powyższego zorganizowana została wycieczka „z książką w plecaku” do Dursztyna,

Waksmund 4 b.jpg

wyjście na ognisko i na lody. Całość zwieńczono podarowaniem dzieciom pięknych upominków.
Wszystkim wyrażamy wdzięczność za udział w tej inicjatywie oraz za chwile spędzone w miłej atmosferze. Dziękujemy zwłaszcza opiekunom za poświęcony czas, jak też zapraszamy do częstego odwiedzania naszej biblioteki i korzystania z jej zasobów.

Waksmund 4 b.jpg Waksmund 4 b
jpg, 121 KiB, 800x600
Waksmund 6 a.jpg Waksmund 6 a
jpg, 141 KiB, 800x600
Waksmund 2 a.jpg Waksmund 2 a
jpg, 144 KiB, 800x600
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Szczawnica MBP
Krysia67

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo