Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie
[awatar]
Żabno M-GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 14 645 69 31
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski
Adres: ul. W. Jagiełły16
33-240 Żabno
E-mail: mgbpzabno@wp.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek - piątek 10.00 – 19.00
Sobota 10.00 – 14.00

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość artystów. Księgozbiór biblioteki liczy około 63 tys. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popu­larn­onau­kową­, regionalia oraz czasopisma bieżące. Szczegółowych informacji o zbiorach dostarczają katalogi: alfabetyczny, tytułowy oraz rzeczowy.W skład biblioteki wchodzą: Oddział dla dzieci i młodzieży, Dział dla dorosłych oraz cztery filie zlokalizowane w miejscowościach Bobrowniki Wielkie, Łęg Tarnowski, Nieciecza, Niedomice
i Otfinów.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie realizowany jest projekt „Żabnieńskie spotkania z literaturą”. Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych z grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 25 000 zł w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2020”. Całkowity koszt zadania wynosi 32 000 zł.

W ramach zadania odbędzie się 6 spotkań autorskich w bibliotece głównej oraz filiach: z Marzeną Rogalską oraz Adamem Tomczykiem, 5 spotkań warsztatowych dla dzieci z Ewą Stadtmuller i Łukaszem Zabdyrem, lekcje głośnego czytania dla przedszkolaków oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych „Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem”.

Celem programu „Promocja czytelnictwa” jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofi­nans­owyw­anie­ innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 247 KiB, 800x427
Komentarze (0)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt „Żabnieńskie Dni Literatury”. Całkowity koszt zadania wynosi 20 500 zł. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł.

Projekt realizowany jest w bibliotece w Żabnie oraz jej filiach. Jest to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych mających na celu promowanie literatury i jej twórców. W ramach projektu odbędą się 4 spotkania autorskie (2 spotkania z Arkadym P. Fiedlerem - podróżnikiem, wnukiem Arkadego Fiedlera, 1 spotkanie z Joanną Jagiełło - autorką książek dla dzieci i młodzieży i 1 spotkanie z autorami pochodzącymi z terenu gminy Żabno, m.in.: Adamem Tomczykiem, Barbarą Wójcik, Anną Augustyńską, Katarzyną Smolik) oraz 2 spotkania warsztatowe (warsztaty literacko-plastyczne z Marianną Oklejak - ilustratorką, graficzką, autorką książek dla dzieci).

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś, zaś patronat medialny Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upow­szec­hnia­jący­ch dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 115 KiB, 1080x324
Komentarze (0)

Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na lalkę teatralną.

Konkurs towarzyszy 35. Małopolskiemu Przeglądowi Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki.

W tym roku organizatorzy postawili przed uczestnikami nie lada zadanie – za pomocą pacynki, marionetki lub kukły trzeba przedstawić postać Zająca Poziomki.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy Żabno.

Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 5 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie, ul. Jagiełły 16 w godz.: 10.00-18.00. tel. 14 645 69 31.

Wszystkie prace złożone na konkurs zostaną wystawione w Galerii „Rozmaitości” Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Otwarcie wystawy połączone z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 19 marca 2020 r. Wystawa lalek teatralnych potrwa do 20 kwietnia br.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś.

1.jpg

1.jpg 1
jpg, 78 KiB, 600x470
Komentarze (0)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie przypomina o trwającej akcji „Mała książka - wielki człowiek”.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, teraz również rocznik 2017, do bibliotek w Żabnie, Łęgu Tarnowskiem, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie po wyprawki i karty Małych Czytelników.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” ma na celu popularyzację czytania wśród najmłodszych oraz zachęcanie do korzystania z biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i oferującego wspaniałą literaturę.

Akcja cieszy się dużym zain­tere­sowa­niem­ w całej gminie, a młodzi czytelnicy już od najmłodszych lat wyrabiają sobie nawyk korzystania z biblioteki i z radością pożyczają książki.

Podczas pierwszej wizyty w bibliotece dziecko otrzymuje specjalną wyprawkę, w skład której wchodzą: książeczka dla dzieci „Pierwsze czytanki dla...”, poradnik dla rodziców oraz Karta Małego Czytelnika, na której dziecko podczas każdej wizyty w bibliotece zbiera naklejkę.

Po uzyskaniu dziesięciu naklejek Młody Czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz otrzyma pamiątkową przypinkę.

W trwającej od września II edycji projektu w całej gminie rozdano już ponad 230 wyprawek, a niektórzy czytelnicy już odebrali swoje dyplomy.

Jeszcze raz zapraszamy po odbiór pakietów w Bibliotece w Żabnie i wszystkich filiach.

20190902_142726.jpg

20190902_142726.jpg 20190902_142726
jpg, 368 KiB, 1128x846
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2016-12-7
T17:00
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie 50.1333 20.9 ul. W. Jagiełły16 33-240 Żabno

Projekt „Z gwiazdami zaczytani” realizowany w ramach I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego to nie tylko spotkania autorskie oraz zakup nowości wydawniczych, ale także koncerty. Gwiazdą pierwszego z nich będzie Eleni, jedna z najbardziej cenionych polskich piosenkarek.

Artystka z muzyką zetknęła się już w dzieciństwie, gdyż pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. W szkole średniej uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym jako solistka zespołu „Ballada”, w roku 1975 została zaangażowana do profesjonalnego zespołu „Prometheus”. Jako solistka równolegle z występami na estradzie dokonywała nagrań radiowych i brała udział w licznych programach telewizyjnych.

Eleni koncertowała w wielu krajach świata: od Europy i Azji po Amerykę, nagrała ponad 20 płyt w milionowych nakładach, zdobyła aż osiem „Złotych Płyt” oraz dwie „Platynowe Płyty”. W swoim repertuarze posiada wiele standardów światowych, a ponadto sama wylansowała i wprowadziła na pierwsze miejsce krajowych list przebojów takie utwory jak: „Do widzenia mój kochany”, „Bawmy się, śmiejmy się”, „Chcę kochać”, „Za wszystkie noce i dni”, „Na miłość nie ma rady”, „Ballado hej”, „Miłość jak wino”.
W 2006 roku z okazji 30-lecia pracy artystycznej, Eleni wydała książkę „Nic miłości nie pokona”. Jest to zapis rozmowy z o. Robertem Mirosławem Łukaszukiem z Biura Prasowego klasztoru jasnogórskiego o jej życiu, miłości, cierpieniu i rozmowach z Bogiem.

Na koncert tej wyjątkowej i charyzmatycznej piosenkarki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie serdecznie zaprasza 7 grudnia na godz. 17:00.
plakat_autor5.jpg

plakat_autor5.jpg plakat_autor5
jpg, 792 KiB, 1712x2410
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2016-11-16
T17:30
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie 50.1333 20.9 ul. W. Jagiełły16 33-240 Żabno

„Z gwiazdami zaczytani" to projekt, dzięki któremu mieszkańcy gmin Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Radłów i Borzecin mogą wziąć udział w wielu prze­dsię­wzię­ciac­h kulturalnych. Jednym z nich będzie spotkanie z Robertem Makłowiczem - dziennikarzem, autorem książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej.

Pochodzi on z rodziny o korzeniach polskich, ukraińskich, ormiańskich, węgierskich i austriackich. Studiował prawo oraz historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie oraz w jednej z wiosek na półwyspie Pelješac w chorwackiej Dalmacji.
Robert Makłowicz to niezwykła osobowość telewizyjna. Odwiedził 6 kontynentów i kilkadziesiąt państw. Jego ogromna wiedza i erudycja oraz niek­onwe­ncjo­naln­y sposób prowadzenia opowieści cieszą się dużym uznaniem u telewidzów i czytelników. Nieodparty urok a także cięty dowcip sprawiają, że cały czas budzi żywe emocje.
W latach 1998–2008 był gospodarzem popularnego niedzielnego cyklu reportaży „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Od 2008 prowadzi w TVP2 program telewizyjny „Makłowicz w podróży". Jest autorem wielu publikacji m.in.: „C.K. Kuchnia", „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Smak Węgier", „Cafe Museum", „Dalmacja. Książka kucharska".

Spotkanie zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie odbędzie się 16 listopada o godz. 17:30.
plakat_autor6.jpg

plakat_autor6.jpg plakat_autor6
jpg, 1.4 MiB, 1712x2410
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2016-11-8
T18:00
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie 50.1333 20.9 ul. W. Jagiełły16 33-240 Żabno

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zaprasza na czwarte już spotkanie w ramach projektu „Z gwiazdami zaczytani” realizowanego w ramach I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem będzie to spotkanie z Hanną Banaszak – wybitną piosenkarką i wokalistką jazzową, a także autorką tomiku poezji „Zamienie Samolubie na Szczodruchy”, które odbędzie się 8 listopada o godz. 18:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.

Hanna Banaszak swoją drogę artystyczną rozpoczęła pod koniec lat 70-tych. Jako wokalistka zadebiutowała w 1976 r. na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, później występowała z zespołem Sami Swoi. Współpracowała z czołówką polskich twórców, m.in. z Jeremim Przyborą, Jerzym Wasowskim, Zbigniewem Górnym, Jonaszem Koftą, Wojciechem Młynarskim. Zrealizowała też kilka recitali telewizyjnych.
Artystka wystąpiła w kilku filmach m.in. „Słona róża” i „Przeklęta ziemia”. Użyczyła swego głosu postaci Hanki Ordonówny w filmie „Miłość ci wszystko wybaczy”, zaśpiewała arię ze „Stabat Mater” Vivaldiego w filmie „Siekierezada”.
Swoją interpretacją uwspółcześnia poezję Jana Kochanowskiego. Wykonuje wiersze J. Brodskiego, W. Szymborskiej, J. Kaczmarskiego. Zmierzyła się wokalnie z muzyką Mozarta, Vivaldiego, Mangione, Metheny-ego, Davis-a, Gershwina, Ellingtona. Jednak najbardziej znana jest z takich przebojów jak: „W moim magicznym domu”, „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia” czy „Tak bym chciała kochać już”.
Hanna Banaszak ma również zainteresowania pozamuzyczne. Tomik jej wierszy, wydany nakładem Oficyny Konfraterni Poetów w Krakowie, jest zachwytem nad brzmieniem nazw polskich miasteczek, których zabawne znaczenia postanowiła ubrać w treści.
plakat_autor1.jpg

plakat_autor1.jpg plakat_autor1
jpg, 883 KiB, 1712x2410
Komentarze (0)

Spotkania - Książki - Koncerty
Projekt finansowany jest z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego.
gazeta.jpg z gz.jpg

gazeta.jpg z gz.jpg gazeta.jpg z gz
jpg, 476 KiB, 1535x1080
Komentarze (0)

Rusza realizacja subregionalnego zadania "Z gwiazdami zaczytani" w ramach I edycji Budżetu Małopolskiego. Już w najbliższy piątek 30 września do naszej biblioteki przybędzie sławna autorka książek dla dzieci Ewa Chotomska. Autorskie spotkanie z dziećmi z Żabna rozpocznie się o godz. 11:00. Zapraszamy też inne dzieci, które by zechciały wziąć udział w spotkaniu. Zapowiada się dużo dobrej zabawy! Zapraszamy!
plakat_ chotomska.jpg

plakat_ chotomska.jpg plakat_ chotomska
jpg, 857 KiB, 1712x2410
Komentarze (0)

Robocze spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie dotyczące realizacji zadania "Z gwiazdami zaczytani" finansowanego w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie września 2016 r. i potrwa do czerwca 2017 r.
Wśród artystycznych propozycji znajdą się m.in.: spotkanie z Arturem Barcisiem, Robertem Makłowiczem, Ewą Chotomską, poetą ks. Wacławem Buryłą, koncert Grzegorza Turnaua, zespołu Eleni.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zakupi w październiku nowości wydawnicze za kwotę 25 tysięcy złotych.
Wszystkim głosującym na nasze zadanie raz jeszcze pięknie DZIĘKUJEMY!
ZDJĘCIE.jpg

ZDJĘCIE.jpg ZDJĘCIE
jpg, 81 KiB, 1199x613
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7
Gromnik GBP
marial

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo